Bibuła do monitorowania leczenia PKU

W przypadku monitorowania wielu chorób metabolicznych w tym fenyloketonurii (PKU) wykonuje się badanie z krwi pobranej na  specjalną bibułę. Obecnie w Polsce jest to bibuła EBF 903, która jest standardową bibułą stosowaną w badaniach przesiewowych noworodków na świecie, charakteryzującą się odpowiednią jakością i nasiąkliwością.

Ze względu na europejskie wymogi prawne bibuły są traktowane jako produkt medyczny i muszą mieć ściśle określoną datę ważności. Jeśli bibuły są odpowiednio przechowywane (chronione od wilgoci, słońca i wysokiej temperatury), nie są zanieczyszczone, nie uległy zmoczeniu czy zawilgoceniu utrzymują wszystkie swoje cechy nawet o 2 lata dłużej i mogą być użyte do pobierania krwi.

Jak wypełniać dane na bibule w przypadku monitorowania leczenia?

Na bibule wypisuj dane pacjenta (imię i nazwisko), koniecznie podaj PESEL, datę urodzenia, datę pobrania z godziną pobrania, aktualny ciężar ciała (rys. 1). Te dane są nam potrzebne aby zarejestrować bibułę w systemie laboratoryjnym i dołączyć ją do listy bibuł danego pacjenta. Nie musisz podpisywać zgody na badania molekularne z tyłu bibuły.

Rys. 1. Wpisywanie danych na bibułę

Miejsce nakłucia

Na bibułę pobieramy krew włośniczkową (z pięty, palca, płatka ucha). Zalecane jest pobieranie krwi z pięty do momentu, aż czasu aż dziecko zaczyna wstawać (do ok. 6 miesiąca życia), a z palca ręki u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

U niemowląt krew  najbezpieczniej jest pobierać z pięty, z jej zewnętrznej strony (rys. 2). Natomiast dla starszych dzieci zaleca się pobieranie krwi z zewnętrznej części opuszki palców: środkowego, serdecznego lub małego (rys. 3). Nie poleca się pobierania krwi z palca wskazującego lub kciuka ze względu na zbyt twardą skórę.

Rys. 2. Miejsce pobrań krwi u dzieci do 6 miesiąca życia.

Rys. 3. Miejsce pobrań krwi u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Jak pobierać krew na bibułę z pięty?

Na początku wpisz dane pacjenta na bibułę i przygotuj wszystkie materiały: płyn do dezynfekcji, jednorazowy nakłuwacz (preferowany o głębokości wkłucia 2,4 mm), plaster. Stopa u dziecka powinna być ogrzana, zdezynfekowana i osuszona (np. suchym gazikiem). Przed pobraniem uchwyć stopę tak, aby ją naprężyć, następnie  przyłóż nakłuwacz i go naciśnij (rys. 4). Powinna pojawić się kropla krwi. Gdy kropla będzie duża (rys. 5), a stopa była osuszona od razu możesz przyłożyć krew do bibuły – jeśli stopa była mokra pierwszą kroplę odrzuć. Krew powinna samoistnie przesączyć się na drugą stronę. Trzymając naprężoną stopę i przyłożoną bibułę delikatnie naciskaj stopę palcem przesuwając go w kierunku bibuły, aż do wypełnienia krążka. Następnie poczekaj aż pojawi się kolejna kropla i znów przyłóż bibułę. Do wykonania badania kontrolnego wystarczą nam dobrze pobrane (przesączone) 2-3 krążki krwi (rys. 6) Dopuszczamy 1 krążek, jeśli jest dobrze pobrany. Nie nawarstwiaj krwi na tym samym polu.

Rys. 4. Nakłuwanie stopy u dziecka do 6. miesiąca życia.

Rys. 5. Zalecana wielkość kropli krwi.

Rys. 6. Prawidłowo pobrana krew na bibułę.

Jak pobierać krew na bibułę z palca?

Przygotuj wypełnioną danymi pacjenta bibułę, nakłuwacz jednorazowy (lub igłę), płyn do dezynfekcji, gazik, plaster. Ogrzej palec za pomocą ciepłego ręcznika, lub zanurz na 30 sekund  w naczyniu z ciepłą wodą (ok.40ºC). Następnie palec odkaź, osusz (np. za pomocą suchego gazika) przyłóż nakłuwacz i naciśnij go. Gdy pojawi się kropla krwi delikatnie naciskaj palec w kierunku opuszka, aż do uzyskania odpowiednio dużej kropi. Wtedy do kropli krwi przyłóż bibułę i poczekaj aż krew się przesączy na drugą stronę.

Niektórzy, zamiast nakłuwacza, wybierają ukłucie palca czy stopy dziecka igłą. Jest to również prawidłowa metoda, ale należy pamiętać o stosowaniu tylko sterylnych igieł jednorazowych o rozmiarze 0,7 mm lub 0,8 mm. Jednak szczególnie w przypadku dzieci kolorowe nakłuwacze zwykle lepiej się sprawdzają i nie budzą takiego strachu jak igła.

Jak należy suszyć bibułę

Bibułę nasączoną krwią susz przez ok 2-3 godziny w pozycji stojącej np. opartej o ścianę, książkę itp. Dzięki temu krew wysycha równomiernie i nie rozwarstwia się. Nie należy suszyć bibuły na grzejniku, suszarką czy bezpośrednio na słońcu. Suchą bibułę włóż do koperty razem z opisaną dietą i wyślij do laboratorium przesiewowego. Bibułę wysyłaj tego samego dnia co pobranie lub najpóźniej następnego dnia.

Ważne informacje:

Częstość pobierania próbek  jest zależna od wieku i ustalana jest przez lekarza. Im młodsze dzieci tym częściej pobieramy próbki.

W przypadku pobierania krwi od rodzeństwa, zwróć szczególną uwagę na prawidłowe opisanie bibuł.

Krew na bibułę kontrolną pobieraj o tej samej porze dnia, najlepiej rano na czczo i koniecznie wpisuj godzinę pobrania na bibułę. Jeśli z różnych przyczyn nie możesz pobrać krwi rano,  przed planowanym pobraniem krwi zachowaj odstęp 3-4 godzinny bez jedzenia.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych lub niezamierzonych pomyłek nie odwlekaj pobrania próbki. Pobierz krew a w komentarzu opisz zaistniałą sytuację. To bardzo ważne, ponieważ pozwoli to na rzetelną ocenę stosowanego leczenia i ustalenie odpowiedniej diety.

W przypadku choroby  pobierz bibułę kontrolną, opisz stan pacjenta, i stosowane leczenie.

Jeśli pacjent jest zakażony Sars-Cov-2 próbkę możesz przesłać do laboratorium, ale oznacz koniecznie kopertę napisem Covid. Wtedy w laboratorium stosujemy odpowiednie zabezpieczenia.

Jak nie pobierać

Wiarygodność wyniku zależy w dużej mierze od jakości próbki. Niewiarygodne wyniki uzyskujemy w przypadku nieprawidłowego przesączenia krwi przez bibułę, zabrudzenia bibuły, rozwarstwienia krwi na bibule. Poniżej są przykłady nieprawidłowego nasączenia (rys.7). Pokazane są bibuły z obu stron. Wycięte krążki pokazują ile materiału potrzebujemy do badania. W przypadku koniecznej powtórki potrzeba dwa razy więcej krwi.

Rys. 7. Przykłady nieprawidłowo pobranych próbek krwi na bibułę.

Platforma PKUWEB

Platforma jest dostępna zarówno dla lekarzy, dietetyków jak i pacjentów z PKU/HPA, którzy podpisali umowę udostępnienia konta. Wyniki z laboratorium są wysyłane do bazy elektronicznie. Do wyniku lekarz może dopisać komentarz z zaleceniami dietetycznymi. Aby uzyskać dostęp do bazy zgłoś się do lekarza prowadzącego lub laboratorium przesiewowego i wypełnij umowę.

 

Przygotowano na podstawie:

  • Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;80:F243–F245 Ultrasound study of heel to calcaneum depth in neonatesAnoo Jain, Nicholas Rutter
  • Orphanet J Rare Dis . 2017 Oct 12;12(1):162. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment A M J van Wegberg et all
  • https://ebf-inc.com/products/

 

Autor

Mgr Ewa Głąb- Jabłońska
Diagnosta laboratoryjny
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej
Instytut Matki i Dziecka Warszawa

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.