Polityka prywatności

Wstęp

Firma Nutricia Polska Sp. z o.o ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w serwisie www.nutriciametabolics.pl (dalej: „Serwis”) jest Nutricia Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa) (dalej: „Nutricia”);

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Nutricia zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi, a także zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Prosimy o kontakt pod adresem iod.nutricia@danone.com, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 05.04.2024 r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Nutricia czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. W zakresie ochrony Państwa danych osobowych stosujemy zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W celu ochrony Państwa danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności, w konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami, w tym w szczególności określonych w oddzielnym Regulaminie dostępnym w Serwisie lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie, który jednak umożliwi nam dostarczenie Państwu określonych usług.
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.
 • Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres korespondencyjny i numery telefonu. Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta oraz wiadomości e-mail.
 • Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami.
 • Dane osobowe, takie jak Państwa masa ciała, wzrost, aktywność fizyczna, tolerancja fenyloalaniny.
 • Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP.
 • Informacje o Państwa stanie zdrowia, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio.
 • Informacje o osobach innych niż Państwo, np. dane osobowe członków Państwa rodziny.
 • Profile z mediów społecznościowych, w szczególności w związku z prowadzeniem przez nas działań promocyjnych i marketingowych.
 • Dane dotyczące zadeklarowanego profilu oznaczonego przez użytkownika podczas rejestracji (możliwe do wyboru: Bliski, Dorosły, Nastolatek, Rodzic, Ekspert). Dzięki dokonaniu wyboru profilu Użytkownik będzie mógł otrzymywać spersonalizowane informacje na stronie zgodne z jego preferencjami.

Możemy również zbierać Państwa dane osobowe za pomocą innych źródeł (pośrednio), gdy:

 • dietetyk stworzy profil pacjenta z wykorzystaniem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, masy ciała, wzrostu, wieku, daty urodzenia, płci, danych o aktywności fizycznej oraz tolerancji fenyloalaniny (PHE);
 • wyszukują Państwo nasze produkty i usługi oraz gdy dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na witrynach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych,
 • zbieramy Państwa dane osobowe z innych publicznych źródeł (np. komentarzy na witrynach internetowych innych niż nasza), które dotyczą Danone lub jednej z jej marek. możemy również zbierać publicznie dostępne dane dotyczące Państwa jako osób publicznych w celach biznesowych;
 • Państwa dane takie jak dane dotyczące historii zakupów oraz profil karty lojalnościowej przekazywane są nam przez dostawców mediów oraz sprzedawców detalicznych; oraz
 • Państwa dane takie jak informacje demograficzne, lokalizacja, zainteresowania oraz Państwa zamiary zakupowe przekazywane są nam przez osoby trzecie (np. dostawców mediów, rozwiązania technologii marketingowej oraz reklamowej). Niektóre z tych danych mogły zostać zebrane przy wykorzystaniu plików cookies lub podobnych technologii śledzenia.

Szczególne kategorie danych

Co do zasady nie dążymy do przetwarzania Państwa danych wrażliwych. Jednakże, niektóre z zebranych przez nas danych, które Państwa dotyczą lub które zostają nam przez Państwa przekazane, często związanych ze zdrowiem i samopoczuciem, w szczególności przekazywanych nam przez Państwa po zalogowaniu w Serwisie, mogą zaliczać się do szczególnych kategorii danych osobowych. Między innymi mogą nam Państwo przekazać takie dane podczas tworzenia profilu w narzędziu PKU licznik 2.0

Ten rodzaj danych jest przez nas szczególnie chroniony. Przetwarzamy dane szczególnych kategorii wyłącznie w celach, na które wyrażą Państwo wyraźną zgodę, lub w innych sytuacjach dopuszczanych przez prawo (takie jak obrona roszczeń).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Nutricia zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w poniższej tabeli. Należy pamiętać, że nie wszystkie przedstawione poniżej cele będą odnosić się do każdej osoby:

Cel(e) przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych Podstawa prawna
Utrzymywanie łączącego nas stosunku
·         Umożliwienie Państwu dostępu Serwisu, korzystanie z niego oraz składanie zamówień;

·         Umożliwienie założenia konta w Serwisie, tj. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług;

·         Umożliwienie wyboru odpowiedniego dla Państwa profilu w celu przekazywania Państwu odpowiednich treści dostosowanych do Państwa preferencji;

·         Korzystanie z usług dostępnych na naszych stronach internetowych w zależności od rodzaju wybranego profilu [w szczególności: webinary na żywo, konkursy, wykłady;

·         Przetwarzanie i udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania lub kontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub za pośrednictwem innych formularzy lub chatów dostępnych w Serwisie;

·         Ułatwienie dostaw kierowanych do Państwa zamówień;

·         Otrzymywanie od Państwa zapytań dotyczących naszych produktów i usług oraz naszej działalności oraz odpowiadanie na wspomniane zapytania;

·         Zapraszanie Państwa na spotkania, zjazdy lub inne wydarzenia, na które się Państwo zarejestrowali lub odnośnie których wykazali Państwo zainteresowanie oraz zarządzanie Państwa uczestnictwem w takich wydarzeniach;

·         Zwracanie się do Państwa z prośbą o udzielenie opinii lub informacji zwrotnej, wypełnienie ankiety klienta lub uczestnictwa w badaniu rynkowym;

·         Dostarczanie Państwu naszych produktów, usług i ofert, a także personalizowanie ich dla Państwa;

·         Wysyłanie Państwu komunikatów dotyczących usług: na przykład informacji o Państwa zamówieniu, informacji związanych z usługą lub klubem, o których udzielenie Państwo poprosili, informacji dotyczących dostępności produktu, który mieli Państwo zamiar zakupić i o której chcieli Państwo zostać poinformowani lub informacje związane ze wszelkimi zmianami naszego regulaminu lub niniejszej Polityki Prywatności;

·         Jeśli biorą Państwo udział w którejś z naszych akcji promocyjnych, losowaniu nagród, gier, konkursów lub promocji, w celu przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

·         Dostarczanie Państwu newsletterów i mailingów reklamowych z informacjami o nowościach i zmianach na stronie;

·         Bieżące monitorowanie naszych interakcji z Państwem;

·         Prowadzenia rejestru Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zarządzanie Państwa prośbami odnośnie praw osób, których dane dotyczą.

·         Obowiązek wynikający z umowy

·         Prawnie uzasadnione interesy administratora danych

·         Przestrzeganie zobowiązań prawnych

·         Zgoda

Marketing naszych produktów lub usług
·         Wysyłanie Państwu aktualizacji, wiadomości, materiałów promocyjnych, marketingowych oraz innych komunikatów za pomocą wszelkich środków (np. telefon, poczta, media społecznościowe), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę;

·         Polecanie stosownych produktów oraz usług, w tym w oparciu o Państwa dane dotyczące zdrowia, które uzyskaliśmy za Państwa wyraźną zgodą;

·         Tworzenie profili (np. grup, które mogą mieć wspólne cechy) na podstawie Państwa zainteresowań, preferencji i innych informacji (lub ich kombinacji), które pomagają nam zrozumieć, którymi produktami będą Państwo zainteresowani;

·         Tworzenie społeczności marki;

·         Ustalenie wydajności naszych komunikatów, kampanii promocyjnych i reklam, w tym poprzez analizę informacji zebranych za pomocą zewnętrznych źródeł;

·         Zrozumienie Państwa interakcji w mediach społecznościowych, w których wspominają Państwo jedną z naszych marek;

·         Zrozumienie i budowanie naszego wizerunku/reputacji korporacji oraz marki;

·         Udzielanie Państwu zniżek oraz kuponów rabatowych.

·         Prawnie uzasadniony interes

·         Zgoda (w przypadkach, w których została ona przez Państwa udzielona)

Zarządzenie naszymi procesami i działalnością biznesową oraz ulepszanie ich
·         Zapewnianie, ulepszanie, oraz zarządzanie bezpieczeństwem i wsparciem technicznym odnośnie naszych witryn internetowych i aplikacji;

·         Rozpoznawanie, gdy wracają Państwo na nasze witryny internetowe i aplikacje, przechowywanie informacji o Państwa preferencjach oraz umożliwienie nam dostosowania naszych witryn internetowych i aplikacji do Państwa osobistych zainteresowań;

·         Analiza Państwa odwiedzin na naszych witrynach internetowych i w naszych aplikacjach oraz Państwa korzystania z naszych usług i przygotowanie sprawozdań w celu sporządzenia statystyk umożliwiających zrozumienie rodzaju osób, które korzystają z naszych witryn internetowych, aplikacji i usług, w jaki sposób z nich korzystają oraz jak uczynić je bardziej intuicyjnymi;

·         Zarządzanie, rozwijanie oraz ulepszanie naszych produktów, usług oraz komunikatów;

·         Zarządzanie naszymi systemami bezpieczeństwa sieci i informacji;

·         W celu zapobiegania nadużyciom finansowym;

·         Do celów szkoleniowych oraz zapewniania jakości;

·         W celu rozwoju korporacyjnego Nutricia, w tym składania raportów, zapewnienia bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa stron internetowych), prowadzenia badań oraz rozwoju naszej firmy.

·         Prawnie uzasadnione interesy

·         Zgoda (w przypadkach, w których została ona przez Państwa udzielona)

Pozostałe cele
·         Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami;

·         Udzielanie odpowiedzi na zapytania właściwych organów publicznych;

·         Weryfikacja Państwa tożsamości w celach zapewniania bezpieczeństwa, a także w przypadkach, gdy jest to wymagane zgodnie z obowiązkiem prawnym;

·         Wypełnianie naszych obowiązków w zakresie przejrzystości, przeciwdziałania przekupstwu i korupcji;

·         Dla prowadzenia dokumentacji medycznej i informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi;

·         Ustalenia, realizowania oraz ochrony naszych praw;

·         Dochodzenia oraz podejmowania działań wobec nielegalnych lub szkodliwych zachowań użytkowników;

·         Ochrona istotnych interesów Nutricia, Państwa oraz innych osób;

·         Zwiększenie zaangażowania spółki w środowisku interesariuszy celem rozwijania wspólnych rozwiązań;

·         Zapewniania naszej ekspertyzy dla bardziej świadomego podejmowania decyzji, celem zapewnienia przejrzystości i współpracy w relacjach z decydentami oraz innymi istotnymi interesariuszami;

·         Wypełnianie naszego planu zrównoważonego rozwoju i działania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa;

·         Przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

·         Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeń osób trzecich.

·         Prawnie uzasadnione interesy

·         Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 

Gdy zbierzemy i wykorzystamy Państwa dane osobowe do nowych celów, poinformujemy Państwa o tym fakcie przed zebraniem danych lub w momencie ich zebrania (oraz zwrócimy się z prośbą o Państwa zgodę w przypadkach, gdy będzie wymagana), o ile w naszej uzasadnionej ocenie nie uznamy, że dany cel jest zgodny z oryginalnym, jak przedstawiono powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z Państwa danych osobowych?

Podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce prywatności są następujące:

 • Obowiązek wynikający z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania przez nas wszelkich obowiązków wynikających z zawartej przez nas umowy lub podjęcia kroków przed zawarciem z Państwem umowy. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, podczas tworzenia profilu w narzędziu PKU licznik 2.0 jak również udziału w konkursach i korzystania z innych funkcjonalności, których zasady działania zostały uregulowane w formie regulaminu świadczenia usług.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania obowiązujących nas zobowiązań prawnych.
 • Prawnie uzasadnione interesy: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów naszych lub innych osób. Nasze prawnie uzasadnione interesy mogą być następujące:
 • prowadzenie i rozwijanie naszej działalności;
 • zarządzanie naszymi witrynami internetowymi i aplikacjami oraz zapewnianie ich bezpieczeństwa;
 • zapewnianie bezpiecznego środowiska do pracy naszym pracownikom i osobom odwiedzającym;
 • marketing, badania rynkowe oraz rozwój działalności;
 • zapewnianie usług naszym klientom;
 • składanie i śledzenie zamówień oraz zapewnianie ich realizacji przez naszych dostawców;
 • inwestowanie w nowe produkty i wprowadzanie ich na rynek z korzyścią dla społeczności na obszarze których działamy;
 • dla wewnętrznych celów administracyjnych grupy; oraz
 • tworzenie profili (np. grup osób o podobnych cechach) oraz zapewnianie Państwu bezpośrednich spersonalizowanych wiadomości i wskazówek odnośnie produktów, a także poprzez kampanie prowadzone tradycyjnie i za pomocą mediów społecznościowych w oparciu o Państwa zainteresowania i preferencje. Więcej informacji na temat tego jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe oraz możliwych sposobach rezygnacji znaleźć można w poniższej sekcji „Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji”.

Za każdym razem, gdy zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, upewniamy się, że nie jest to sprzeczne z Państwa prawami jako jednostki.

Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dotyczy to m.in. danych wrażliwych, które przetwarzane są zgodnie  z art. 9 ust. 2 pkt. a RODO na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

W przypadku, gdy zmienili Państwo zdanie odnośnie udzielonej zgody, istnieje możliwość jej wycofania poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem adresu mailowego: iod.nutricia@danone.com; wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o tę podstawę prawną. Jednakże, wycofanie przez Państwa zgody może wpłynąć na naszą możliwość zapewniania Państwu dostępu do naszych produktów oraz powiązanych usług.

Rozpoczynając z nami korespondencję za pośrednictwem Chatu, Messengera, Bota, kontaktu poprzez nasze dedykowane skrzynki mailowe itd., wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii (np. danych mogących wiązać się ze stanem zdrowia, światopoglądem) podanych nam w tej korespondencji (art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe podane w korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania lub załatwienia innej sprawy, z którą Państwo zgłaszacie się do nas i nie będą wykorzystywane w innych celach. Korespondencję z Państwem usuwamy po 6 miesiącach od jej zakończenia, jednak w zależności od kanału komunikacji, może ona być dłużej przechowywana przez dostawców kanału niezależnie od nas, np. przez facebook na jego serwerach. Wówczas my nie posiadamy już dostępu do Państwa korespondencji ani informacji w niej zawartych. W wyjątkowych przypadkach określona korespondencja z Państwem może zostać przez nas przetwarzana dłużej, jeśli będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub realizacji innych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nutricia lub przez jej partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub promocji (rabatów) w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Państwa preferencji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które w istotny sposób wpływa na podejmowanie przez Państwa decyzji, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub umowę, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com.

 • Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com.

 • Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 • przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 • cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez NUTRICIA Polska (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com  a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 • NUTRICIA Polska nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez NUTRICIA Polska , prosimy o powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nutricia lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania. Nutricia może jednak dalej przetwarzać dane osobowe, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów. W celu zgłoszenia sprzeciwu prosimy o kontakt poprzez stronę kontaktową iod.nutricia@danone.com

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; infolinia: 606-950-000).

 • Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

Nutricia udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich Rodzaj danych Cele
Podmioty dostarczające usługi marketingowe Dane identyfikacyjne, osobiste dane kontaktowe, dane o zdrowiu, dane uzyskiwane podczas kontaktu z Państwem, historia wyszukiwania, dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu, adres IP. Dystrybucja newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród z konkursów lub kursów, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań, próśb użytkownika
Agencje hostingowe osobiste dane kontaktowe, Hosting strony internetowej
Firmy kurieskie i pocztowe Imię, nazwisko, adres, numer telefonu wysyłka nagród z konkursów lub kursów, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych
Google LLC  

 

 

 

Historia wyszukiwania, dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu adres IP

Usprawnienie działania witryny, dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do zainteresowań użytkownika (personalizujące pliki cookie) przedstawianie odpowiednich dla użytkownika informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji w ramach automatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie)
Dostawcy mediów społecznościowych Informacje o aktywnościach podejmowanych w naszych kanałach komunikacyjnych na portalach społecznościowych, np. na naszych Fanpage na facebooku. W tym zakresie widoczność Państwa aktywności dla innych użytkowników jest uzależniona od możliwości technicznych danego portalu społecznościowego, naszych oraz Państwa ustawień prywatności, a Państwa aktywność publiczna podejmowana w naszych kanałach może być widoczna dla każdego użytkownika (np. like, komentarze). Nigdy nie upubliczniamy Państwa prywatnej korespondencji z nami. Prowadzenie działań marketingowo-wizerunkowych, rozpowszechnianie wiedzy i marce i jej produktach, świadczenie usług doradczych dla naszych Klientów i użytkowników, umożliwianie kontaktów z nami za pośrednictwem kanałów online

 

Udostępnianie danych za granicę

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane, przechowywane i/lub udostępniane pracownikom działającym poza obszarem EOG lub Wielkiej Brytanii, którzy pracują dla nas, innych członków naszej grupy lub zaufanych osób trzecich oraz współpracującym z nami podmiotom.

Jeżeli jakiekolwiek Państwa dane osobowe zostaną przekazane do członków naszych grup lub zaufanych osób trzecich spoza obszaru EOG lub Wielkiej Brytanii, podejmiemy właściwe kroki celem zapewnienia, że odbiorcy właściwie chronią powierzone im dane osobowe, zgodnie ze wskazanymi poniżej sposobami:

 • zapewnienie, że Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w przypadku przenoszenia danych poza obszar EOG lub Rząd Wielkiej Brytanii pojął tę decyzję w przypadku przenoszenia danych poza terytorium Wielkiej Brytanii;
 • zawarcia z odbiorcami standardowych umów, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (lub przez Rząd Wielkiej Brytanii w przypadku przenoszenia danych poza Wielką Brytanię);
 • wszelkie inne mechanizmy zabezpieczające, które są dozwolone przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usług i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu – automatycznie personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego preferencji, zainteresowań.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące. Co do zasady stosujemy tzw. profilowanie miękkie (które nie wywołuje wobec Państwa istotnego wpływu), które polega na przykład na tym, że wyświetlane reklamy będą zawierały produkty odpowiednie dla konkretnego przedziału wiekowego dziecka. Dodatkowo możemy stosować tzw. profilowanie twarde (zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które może wywoływać wobec Państwa istotny wpływ), jednak tylko wówczas, gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy lub wyrazili na nie Państwo zgodę. Taki rodzaj profilowania wiąże się z różnicowaniem Państwa sytuacji w oparciu o przeprowadzone profilowanie, co może skutkować np. przyznaniem Państwu dodatkowych korzyści, których nie uzyskali inni użytkownicy.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo Serwis, strony Nutricia lub powiązane strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować między innymi następujące informacje:

 • Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 • Odwiedzone przez Państwa strony internetowe NUTRICIA Polska,
 • Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.
 • Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można w Polityce Cookies zamieszczonej w stopce naszej strony lub pod adresem:

Jak się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nutricia dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail: dpo.group@danone.com

Czy Polityka prywatności może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Nutricia może w przyszłości zmienić niniejszą Politykę prywatności i cookies m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 • rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności i plików cookies.

Nutricia każdorazowo umieści w ramach strony poszczególnych Serwisów informację o zmianach w Polityce prywatności i plików cookies. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.